25-06-10

Mijn kat Jeoffrey (Christopher Smart)

IMG_0018Mijn Kat Jeoffrey (Christopher Smart, Engeland, 1722-1771)


Want ik zal mij nu verdiepen in mijn kat Jeoffrey.
Want hij is de dienstknecht van de Levende God, hij dient hem stipt en dagelijks.
Want bij het eerste gloren van Gods heerlijkheid in het Oosten aanbidt hij op zijn manier.
Want dit gebeurt door zijn lijf zeven maal tot een krans te vormen, elegant en snel.
Want hij springt omhoog om aan de muskus te ruiken, dat is Gods zegen op zijn gebed.
Want hij rolt uitbundig om de geur op te nemen.
Want na gedane plicht en ontvangen zegen begint hij zich in zichzelf te verdiepen.
Want dat volbrengt hij in tien stadia.
Want ten eerste bekijkt hij zijn voorpoten om te zien of ze schoon zijn.
Want ten tweede werpt hij aarde op achter zich om daar op te ruimen.
Want ten derde werkt hij aan het zich uitrekken met de voorpoten uitgestrekt.
Want ten vierde scherpt hij zijn nagels aan hout.
Want ten vijfde wast hij zich.
Want ten zesde rollebolt hij na het wassen.
Want ten Zevende vlooit hij zich, om niet gestoord te worden tijdens zijn rondgang.
Want ten Achtste wrijft hij zich tegen een paal,
Want ten Negende kijkt hij omhoog in afwachting.
Want ten Tiende kijkt hij of er wat valt te eten.
Want na zich verdiept te hebben in God en zichzelf geeft hij zijn aandacht aan zijn naaste.
Want als hij een andere kat ontmoet zal hij haar kussen in genegenheid.
Want als hij zijn prooidier vangt speelt hij ermee om het een kans te geven.
Want één muis op zeven ontsnapt door zijn speelsheid.
Want als zijn dagtaak volbracht is beginnen zijn werkelijke bezigheden.
Want hij houdt Gods wacht in de nacht tegen de boze.
Want hij weerstreeft de machten der duisternis door zijn elektrische vacht en zijn gloeiende ogen.
Want hij weerstreeft de Duivel, die de dood is, door zijn levendig bewegen.
Want in zijn ochtendgebed bemint hij de zon en de zon bemint hem.
Want hij is van het geslacht der Tijgers.
Want de Kattencherubijn behoort tot de orde der Tijgerengelen.
Want hij heeft de sluwheid en het sissen van een slang, die hij bedwingt uit goedheid.
Want hij begaat geen geweld als hij goed gevoed is, noch blaast hij zonder aanleiding.
Want hij spint in dankbaarheid wanneer God hem zegt dat hij een lieve Kat is.
Want hij is een hulpmiddel voor kinderen om zachtaardigheid te leren.
Want een huis zonder hem is onvolledig en zonder zegen in de geest.
Want de Heer gebood Mozes aangaande de katten bij het vertrek der kinderen Israëls uit Egypte.
Want ieder gezin had ten minste een kat in de zak.
Want de Engelse katten zijn de beste in Europa.
Want hij is in het gebruik van zijn voorpoten de zindelijkste van alle viervoeters.
Want de behendigheid van zijn verweer getuigt van Gods buitensporige liefde voor hem.
Want van alle schepselen is hij het snelst bij zijn doel.
Want hij houdt vast aan zijn eigen plek.
Want hij is een mengeling van ernst en luim.
Want hij weet dat God zijn Verlosser is.
Want niets is lieflijker dan zijn vredigheid wanneer hij rust.
Want niets is verkwikkender dan zijn levendigheid als hij beweegt.
Want hij is een van ’s Heeren armen en zo wordt hij ook altijd genadig genoemd – Arme Jeoffrey! arme Jeoffrey! de rat heeft je in je keel gebeten.
Want ik loof de naam van de Here Jezus dat Jeoffrey is genezen.
Want de goddelijke geest komt over zijn lichaam om het te bewaren in de volledige kat.
Want zijn tong is ongemeen zuiver zodat hij in zuiverheid heeft wat hem in muzikaliteit ontbreekt.
Want hij is gedwee en kan bepaalde dingen leren.
Want hij kan echt opzitten, dat is volharding door aanmoediging.
Want hij kan apporteren, dat is volharding in dienstbaarheid.
Want hij kan over een stok springen, dat is volharding als overtuigend bewijs.
Want hij kan zich op bevel uitstrekken bij een teken.
Want hij kan vanaf een hoogte in zijn meesters armen springen.
Want hij kan de kurk opvangen en weer terugwerpen.
Want hij wordt gehaat door de schijnheilige en de vrek.
Want de eerste is bang voor ontdekking.
Want de laatste verwerpt de beschuldiging.
Want hij kromt zijn rug zodra hij ziet dat er wat te doen valt.
Want hij is een genoegen om aan te denken, om het nauwkeurig uit te drukken.
Want hij maakte grote indruk in Egypte door zijn opmerkelijke verdiensten.
Want hij doodde de Farao-rat, zeer schadelijk voor ’t land.
Want zijn oren zijn zo scherp dat ze hem telkens pijn doen.
Want hieruit komt voort de onovertroffen snelheid van zijn aandacht.
Want door hem te strelen heb ik de elektriciteit ontdekt.
Want ik zag Gods licht om hem heen zowel toenemen als vlam vatten.
Want het Elektrische vuur is de geestelijke stof, die God uit de hemel zendt om de lichamen te bekrachtigen van zowel mens als beest.
Want God heeft hem gezegend in de verscheidenheid van zijn bewegingen.
Want al kan hij niet vliegen, hij is een uitstekende klimmer.
Want zijn bewegingen op de aardbodem zijn talrijker dan van enige andere viervoeter.
Want hij kan passen maken op alle maten van de muziek.
Want hij kan zwemmen om zijn leven.
Want hij kan sluipen.


dyn007_original_640_427_jpeg_2546155_55d3a9430aa45c2d05c8397dyn007_original_640_427_jpeg_2546155_4484f155caf9e0b6af3e63e—Vert. Rudy Kousbroek
Dit gedicht met zijn moderne stijl en toon blijkt twee eeuwen oud te zijn. Smart werd gecolloceerd door zijn schoonvader en bracht zes jaar in het gekkenhuis door. Daar hield alleen zijn kat hem gezelschap.
In dat licht klinken de verzen over Jeoffrey die de nacht verdrijft, scherper en pijnlijker... Of de verzen over Jeoffreys volharding...
Dit gedicht maakt deel uit van een langer geheel, op dezelfde repetitieve manier gestructureerd, waarin Smart een eigen synthese maakt van spiritualiteit en wetenschap.

Ter nagedachtenis aan poes Felix, twee geleden overleden.

De commentaren zijn gesloten.