18-09-11

Nieuwe bundel

Psalmbewerkingen.jpg
 

Beste bezoeker,

 

Ik wil u graag mijn nieuwe bundel voorstellen:


Kind van eeuwigheden en van mensen...

psalmbewerkingen 


Waarom psalmbewerkingen?  Het eerste wat mij trof in de psalmen was die diepe menselijkestem.  Zoals er in de psalmen gesproken wordt, zo wordt er, denk ik,  gesproken op de palliatieve afdeling van ziekenhuizen, of tijdens het gevangenisbezoek, of aan de crisistelefoon, of tussen echte vrienden, of wanneer er geluisterd wordt van mens tot mens.

Zo’n diepe schrei zit er in de psalmen: verdriet, wanhoop, opstandigheid, ja zelfs echte kwaadheid. En toch telkens is er weer die wil om het vertrouwen, om de hoop niet los te laten, is er die verre blik op gerechtigheid…

Maar ook de grote verwonderde vreugde in de psalmen herken ik. Om het met een typisch psalmwoord te zeggen: jubel. Zo voel ik me dikwijls van binnen. Een verwonderd mens. En is het dan niet opvallend dat verwondering ook dankbaarheid meebrengt? Vanuit welk groot gebaar hebben wij het leven gekregen? Soms in overvloed, ik zou zeggen: vaak in overvloed voor wie het wil zien…

Psalmen zonder God? Nee, er is veel God in deze psalmen… Ik weet niet veel van Godskunde, ik weet wel iets van de mens. En ik zie dat de bijbel zich ook niet met de Godskunde, met de Godsvraag bezighoudt (zo lees ik die verhalen toch), maar altijd weer bij die mens uitkomt, en bij het doel: haar en zijn bevrijding. Dan praat ik in plaats van over God liever over spoor, belofte, over vertrouwen voor de toekomst omdat er ook een verleden is geweest. Dat zijn woorden die mij in beweging zetten, mij doen dromen…

In de bijbel wordt de naam van God geschreven met vier medeklinkers. De rest is invulling van de mens… En ik oefen mij in invullen. Want of ik nu zeg “iemand moet mij zien”, of roep tegen het leven, of spreek over “grote hand, groot gebaar”,  het komt altijd op hetzelfde neer: een vertrouwen dat ik niet alleen in het leven sta, een belofte van groei, een eeuwenoud spoor van bevrijding. Het is niet omdat ik de naam God niet gebruik dat er geen aanwezigheid tegenover mij is. Alle psalmen kijken en hopen, vragen, smeken dat er wordt teruggekeken… En verwoorden iets van dat terugkijken…  

*

 Vaker dan ik weet van heb zijn deze psalmbewerkingen door mensen aan elkaar gemaild of doorgegeven. Nu zijn ze verzameld in een klein, handig boekje. Om even in te bladeren, om even naar te luisteren of om mee te spreken. 

Bovendien heb ik tussen de psalmbewerkingen 12 zwart-wit foto’s van mijn hand opgenomen. Kleine glanzende stukjes werkelijkheid. Zonder woorden. Die komen wel van u, als u ze ziet...

*

U kan dit boek bestellen op de website van Uitgeverij Boekenbent (http://shop.boekenbent.com/). Of in de boekhandel: ISBN 97890-8570-875-9.

De kostprijs is 18 euro.  

*

 Psalm 33

 

  Wat is het lied achter deze wereld?

  Weet het water van de zee hoe het klinkt?

  Hoe luisteren de dingen

  in hun doodstille wachten?

  Hoort het paard een stem

  als het rent en keert, plots,

  met gloeiende flanken?

  Roept iemand onze naam

  bij dag, bij nacht

  bij leven en bij sterven?

  Welk geluid maakt

  de dans van aanwezigheid?

  Hoe wrijft het weggaan zich uit?

  Mensen spreken: hoe diep

  vallen hun woorden, van

  hoe diep komt hun stem?

  En hun blik: wie heeft hen geleerd

  zo te verlangen?

  Is het lied een vraag

  of een antwoord?

 

 

 

 

 

De commentaren zijn gesloten.