06-03-14

Prelude 4 (T.S.Eliot)

IMG_4151.JPG

 

 

Prelude IV (Eliot)

 

His soul stretched tight across the skies

That fade behind a city block,

Or trampled by insistent feet

At four and five and six o’clock;

And short square fingers stuffing pipes,

And evening newspapers, and eyes

Assured of certain certainties,

The conscience of a blackened street

Impatient to assume the world.

 

I am moved by fancies that are curled

Around these images, and cling:

The notion of some infinitely gentle

Infinitely suffering thing.

 

Wipe your hand across your mouth, and laugh;

The worlds revolve like ancient women

Gathering fuel in vacant lots.

*

Zijn ziel over een lucht getrokken

Die kwijnt achter een huizenblok,

Of onder zoveel voeten weggetrappeld

Als vier, als vijf, als zes uur luidt de klok;

En korte stompe vingers pijpen stoppen,

En avondbladen, en de ogen

Zo zeker van wat zekerheden,

Het geweten van een duistere straat

Ongeduldig om de wereld te veronderstellen.

 

Ik ben ontroerd door dromen die kringelen

Rond deze beelden, en zich vastklampen:

Het besef van iets oneindig vriendelijk

En oneindig lijdend.

 

Wrijf je hand over je mond, en lach;

De werelden draaien als vrouwen uit oude tijden

Die brandstof verzamelen in lege plekken.

 

"the notion of some infinitely gentle /  Infinitely suffering thing” : waarom ik door die woorden geraakt was? En ben?

Dat is de samenvatting van een mens in zijn diepte, de voorzichtige aanraking ook van al wat goddelijk is in hem...

Ondertussen wordt onze mensenziel over ondergaande luchten gespannen, in oude melancholie, rennen zoveel voeten voorbij op weg naar een huis waar de dromen wat luider zullen klinken, en blijven de uren opjagen waar ze maar kunnen. Maar dat is niets, wrijf maar over je gezicht en lach maar, al lopen we te zoeken in lege plekken naar wat ons warm moet maken, we geven niet op, we zijn die oude vrouwen die de geschiedenis van toen naar nu hebben gebracht, koppig als vrouwen zijn. Iemand moet het doen. Zij doen het.

De commentaren zijn gesloten.