04-09-14

De rechtvaardigen (Jorge Luis Borges)

Je ziet ze lopen op straat, ze lijken op alle andere mensen, maar van binnen zijn het de rechtvaardigen, zegt Borges. Het lijkt onspectaculair wat ze doen of laten, zeker gemeten aan de manische criteria van vandaag, maar ze houden er wel de wereld mee recht...
Hulde aan wie in alle stilte de rechtvaardigheid over de wereld draagt, in planten, genieten, onderzoeken, spelen, werken, lezen, tederheid, moreel besef, dankbaarheid...

IMG_0847.JPG


De rechtvaardigen

(Jorge Luis Borges, 1899-1986)

 

Een man die zijn tuin verzorgt, zoals Voltaire voorstond.

Wie dankbaar is dat er op aarde muziek is.

Wie tot zijn vreugde de herkomst van een woord ontdekt.

Twee bedienden die stil zitten te schaken in een café in Buenos Aires.

De zetter die zich uitslooft voor deze bladzijde, die hem wellicht niet zint.

Een vrouw en een man die de laatste terzinen van een bepaald canto lezen.

Wie een slapend dier aait.

Wie het leed rechtvaardigt, of wil rechtvaardigen, dat hem is aangedaan.

Wie blij is dat er op aarde een Stevenson is.

Wie liever heeft dat anderen gelijk hebben.

Deze mensen, die elkaar niet kennen, houden de wereld in stand.

 

De commentaren zijn gesloten.