17-10-14

Werk, soms (gedicht van Mary Oliver)

 IMG_9194.JPG

 

Werk, soms

 

Ik voelde me de hele dag droevig, en waarom ook niet.

Zo zat ik daar, boeken en papier gestapeld aan beide zijden van de tafel,

woorden vallend van mijn tong.

 

De treklijsters hadden lang gezongen, en nu

begon het te regenen.

 

Waarvan zijn we zeker? Geluk is geen stad ergens op een kaart,

of flink op tijd aankomen, of zorg voor een taak, maar goede

blijvende arbeid. En met prutsen aan een gedicht zal je er

niet veel verder mee raken.

 

Dan begon het hard te regenen, en in de tuin

geurden de bloemen, fel.

 

Je zal ook wel zulke dagen gehad hebben, vermoed ik.

Vond je het dan niet geweldig om, uiteindelijk toch, weg te gaan

uit de kamer? Ah, dat moment!

 

Ik dus, ik gooide de deur open. En daar was

de  woordloze, zingende wereld. En ik rende voor mijn leven.

 

*

 

Work, sometimes

 

I was sad all day, and why not. There I was, books piled
on both sides of the table, paper stacked up, words
falling off my tongue.

The robins had been a long time singing, and now it
was beginning to rain.

What are we sure of? Happiness isn’t a town on a map,
or an early arrival, or a job well done, but good work
ongoing. Which is not likely to be the trifling around
with a poem.

Then it began raining hard, and the flowers in the yard
were full of lively fragrance.

You have had days like this, no doubt. And wasn’t it
wonderful, finally, to leave the room? Ah, what a
moment!

As for myself, I swung the door open. And there was
the wordless, singing world. And I ran for my life.

Mary Oliver
New and Selected Poems, Vol. II

De commentaren zijn gesloten.