25-03-15

Gebed van een tuinier (Karel Capek)

20100329_1281.JPG 

GEBET (EINES GÄRTNERS)

Karel Capek (1890-1928)

Herrgott, richte es so ein,
daß es täglich von Mitternacht bis drei Uhr früh regne,
aber langsam und warm, weißt du, damit es einsickern kann;
doch soll es dabei nicht auf die Pechnelke, das Steinkraut,
Sonnenröschen, den Lavendel und andere Blumen regnen,
die dir in deiner unendlichen Weisheit als trockenliebende Pflanzen
bekannt sind - wenn du willst, schreibe ich es dir auf ein Blatt Papier auf;
ferner soll die Sonne den ganzen Tag über scheinen, aber nicht überallhin
(zum Beispiel nicht auf den Spierstrauch und Enzian, noch auf Funkie
und Rhododendron) und auch nicht zu stark;
dann möge es viel Tau und wenig Wind geben, genug Regenwürmer,
keine Blattläuse, Schnecken und keinen Mehltau,
und einmal in der Woche verdünnte Jauche mit Taubenmist regnen.
Amen.

 

Heer God, wilt u het zo in elkaar steken

dat het elke dag regent van middernacht tot drieën ’s morgens,

en liever traag en warm, weet u, dat het diep kan inzinken;

maar zou het misschien niet op de rode pekanjer, en het steenkruid,

de bodemroos, en de lavendel en de andere bloemen kunnen regenen

die u in uw oneindige wijsheid bekend zijn als planten die de droogte

nodig hebben – als het nodig is, schrijf ik het wel op een blaadje papier;

plus laat de zon de hele dag schijnen, maar toch niet in het wilde weg

(bijvoorbeeld niet op de spirea en de gentiaan en de hosta

en de rhododendron) en liefst ook niet te fel;

en veel dooi en weinig wind, en genoeg regenwormen,

geen bladluizen of slakken en geen meeldauw,

en een keer in de week een buitje van dunne beer met duivenstront.

Amen.

 

De commentaren zijn gesloten.