13-04-15

Den Trew (in 't Gentsch, vrij naar Elsschot)

20100209_1098.JPG

 

Den Trew 

                                    Vrij naar Het huwelijk van Willem Elsschot
 
 
Tege dat'hij in't snotsen' oa 'op t'eijnde van 't compleêtse
in ploatse vân da schuun  moakske meê 'en spaneetse an'
eur scheetse 'thij op zeijn dâk zât meê 'en êwe zoage van
'en meêtse, 'twas' zjuust ne pleujrok 'en verrumpelde pirre
 
hij kost'er nie mier op ziejn, kierde g'em hertefrittend omme
en trokt oast van mizeere zeijnen board'uijt; geboardige da'
thij eur nie szag; jhij die vroêger zuu zot of nen top liept 'iet
van de goeste, oa neu ne platten band, liet zijne velo roeste.
 
En kreêjg z'em tog nog iene kier zuu verre da szijne sjoarel
stôndt en ghingt' hij op eur zoâle meê jhoar op van de grônd
was't alsof t' hij als nen poater in' t wijwoater spertelde en
zong sze zij d' uugst 'irre uijt d' oopperette 't fvliegent pird.
 
Moar d'er inblijve deej sze nie, al verschôt' hij uuk nog zeijn
allerloatste poêr uit de luup van zeijn gewirre, d'oarvan duu
goan dee sze nie, uuk al kroaktige eur êwe matrasse en al
spronge de ressors, zij bleusde leijk ne' nappel zuu gezond.
 
Hij peisdigde klop eur de kop in en 'k steke 't kot in brande
ik doe iets in eur soepe, k' trekke de liere op en 'k kuische
meijn schuppen af, k' pakke de vlieger over de gruute plas
veur' en tropiese liefde en 'k bên d'er tons veur goe van af.
 
Moar zijne' nhoamer pakken deej' thij nie, want tusschen iets
zêggen en iets doen es ter bleijkboar toch 'en gruut verschil
veur daddet' weet hange de flieken an euw belle om ulder
te moeie meej' euw menoaze, moede gij in 't zakse bloaze.
 
Want den tijd da vliegt veurbij moar t'es uuk iets da slijt en
een vrêwe krijgt d'heur hormonal 'humeur van eur vapeurs
en ne vent da drinkt' em van tijd' en stuk in zijne gilee en in
zeijn' voete, dad' es t' leve, doar veure moeme soame boete.
 
Jowan Anthoniez 

De commentaren zijn gesloten.